Andre noveller & desuden

Desuden:
Klummeskribent på Berlingske Tidende “Søndagstanker” fra marts – august 1999.

Speciale på folkloristik, Københavns Universitet 2004.

“Dyr i TV – en narrativ kulturanalyse af DR2´s temalørdag “Dyrefamilier”.

Kan lånes gennem Det Kongelige Bibliotek: www.kb.dk

Bachelorprojekt om bjergtagningsmyten på folkloristik, Københavns Universitet 1999.

Med-curator på udstillingen “Troen udgør virkeligheden” i Kapellet på Assistens kirkegård, København, 2001. En udstilling om skiftingetroen.

Artiklen om eventyret om Rottefængeren fra Hamelen: “Rottefængerens bjerg”  i antologien “Eventyr til tiden – fjorten fortolkninger” af Knud Wentzel (red.) Syddansk Universitetsforlag 2004. Køb den her

Programteksten “Gådernes krat” til balletten “Tornerose” på Det Kongelige Teater december 2012.

Novellen “Udgang” til antologien “Så længe jeg skal ind ad din dør” 2014. Skrevet i forbindelse med “København Læser”, hvor forfatterne var på arbejdet med en sosuassistent.

Novellen “Gudrun” i webmateialet sagatid.dk (2018) Materialet rummer nyoversættelser af udvalgte islandske sagaer, billedmateriale, undervisningsmateriale og nyfortolkninger. Se det gratis on-line materiale her

Har flere bidrag med i antologien “Her er DK” udgivet på Brøndums Forlag 2017. Læs mere her